Aleksander Fredro

Pavlo kaj Gavlo

Pavlo kaj Gavlo en la sama loĝis domo
Pavlo supre, Gavlo malsupre
Pavlo pasigis vivon trankvilan
Gavlo faradis bruon lacigan

Konstante li "ĉasis" en sia ĉambro
Hundon, leporon, inter seĝoj, tabloj,
Saltegis, bruis kaj transkapiĝis,
Pafis, trumpetis kaj laŭte kriis

Suferis longe Pavlo, sed plu ne povis,
Iris al Gavlo kaj peti lin provis:
P Kompatu sinjoro, pli mallaŭte agu,
Por ke miaj fenestrovitroj ne elfalu

Gavlo respondis:
G Libera estas volo en propra domo

Kion fari? Pavlo ne respondis
Metis ĉapon, malgaja foriris.

Matene dum Gavlo ankoraŭ dormis
Tiam el plafono io sur lin gutis.
Rapide li ekstaris kaj al Pavlo kuris,
Pordon frapis, tra serurtruo gapis.
Kion li vidis? Akvon en la ĉambro
Kaj kun fiŝhoko sur komodo Pavlon.

G Kion vi faras?

P Fiŝojn mi kaptas.

G Sed akvo falas sur mian kapon

P Libera estas volo en propra domo

El la afero estas moralo
Kion vi povas, mi povos la samon

Tradukis Danuta Kowalska


Polski Związek Esperantystów - oddział Gliwice (Pola Esperanto Asocio - filio Gliwice), ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
esperanto­_gliwice@poczta.onet.pl